Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008405898
Förfall :
2016-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
21 250
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,83
Antal bud :
35
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-0,6722(100,350)
Lägsta ränta :
-0,7000(100,365)
Högsta ränta :
-0,6600(100,344)
% of Eq Price Lvl :
55,60