Försäljning

Auktionsdatum :
2016-05-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008129514
Förfall :
2016-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 970
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,19
Antal bud :
22
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,6350(100,219)
Lägsta ränta :
-0,6450(100,223)
Högsta ränta :
-0,6300(100,218)
% of Eq Price Lvl :
82,09