Försäljning

Auktionsdatum :
2016-02-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008014823
Förfall :
2016-05-18
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
28 629
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
74
Antal acc bud :
30
Snittränta :
-0,5169(100,138)
Lägsta ränta :
-0,5400(100,144)
Högsta ränta :
-0,5000(100,134)
% of Eq Price Lvl :
9,76