Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008588271
Förfall :
2016-10-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 528
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,85
Antal bud :
32
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-0,7302(100,224)
Lägsta ränta :
-0,7360(100,225)
Högsta ränta :
-0,7300(100,224)
% of Eq Price Lvl :
94,06

Försäljning

Auktionsdatum :
2016-06-29
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0008129514
Förfall :
2016-09-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 430
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,29
Antal bud :
16
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,7300(100,167)
Lägsta ränta :
-0,7300(100,167)
Högsta ränta :
-0,7300(100,167)
% of Eq Price Lvl :
100,00