Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007439237
Förfall :
2016-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
20 835
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,39
Antal bud :
36
Antal acc bud :
28
Snittränta :
-0,5133(100,127)
Lägsta ränta :
-0,6100(100,151)
Högsta ränta :
-0,4920(100,122)
% of Eq Price Lvl :
72,33