Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007783329
Förfall :
2016-06-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
11 760
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,18
Antal bud :
36
Antal acc bud :
32
Snittränta :
-0,5110(100,256)
Lägsta ränta :
-0,6000(100,301)
Högsta ränta :
-0,4750(100,238)
% of Eq Price Lvl :
88,00