2015-12-07

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
900
Total budvolym :
2 615
Emitterat institutioner:
900
Teckningskvot :
2,91
Antal bud :
18
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,4160(105,723)
Lägsta ränta :
-1,4160(105,723)
Högsta ränta :
-1,4160(105,723)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Uppköp

Auktionsdatum :
2015-12-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 068
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
-1,3850
% of Eq Price Lvl :