Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 165
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,33
Antal bud :
12
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,4003(105,470)
Lägsta ränta :
-1,4010(105,472)
Högsta ränta :
-1,4000(105,469)
% of Eq Price Lvl :
56,91