Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 625
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,25
Antal bud :
22
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,1852(162,530)
Lägsta ränta :
-1,1950(162,606)
Högsta ränta :
-1,1800(162,490)
% of Eq Price Lvl :
5,00