Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007698154
Förfall :
2016-02-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
20 152
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,02
Antal bud :
62
Antal acc bud :
37
Snittränta :
-0,4304(100,123)
Lägsta ränta :
-0,4600(100,132)
Högsta ränta :
-0,4160(100,119)
% of Eq Price Lvl :
44,80