Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
300
Total budvolym :
179
Emitterat institutioner:
169
Teckningskvot :
0,60
Antal bud :
9
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,0572(103,860)
Lägsta ränta :
-0,0710(104,096)
Högsta ränta :
-0,0300(103,395)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
700
Total budvolym :
815
Emitterat institutioner:
700
Teckningskvot :
1,16
Antal bud :
21
Antal acc bud :
20
Snittränta :
-0,5677(115,207)
Lägsta ränta :
-0,5810(115,350)
Högsta ränta :
-0,5560(115,081)
% of Eq Price Lvl :
88,00