Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007439237
Förfall :
2016-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
5 037
Emitterat institutioner:
3 837
Teckningskvot :
1,01
Antal bud :
16
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,4795(100,212)
Lägsta ränta :
-0,5110(100,226)
Högsta ränta :
-0,4500(100,199)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-10-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007603774
Förfall :
2016-01-20
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
9 256
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,23
Antal bud :
38
Antal acc bud :
33
Snittränta :
-0,4915(100,141)
Lägsta ränta :
-0,5400(100,155)
Högsta ränta :
-0,4650(100,133)
% of Eq Price Lvl :
77,60