Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
300
Total budvolym :
946
Emitterat institutioner:
300
Teckningskvot :
3,15
Antal bud :
23
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,0063(103,069)
Lägsta ränta :
-0,0160(103,234)
Högsta ränta :
-0,0050(103,047)
% of Eq Price Lvl :
65,00