Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007439237
Förfall :
2016-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 220
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,42
Antal bud :
27
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,5209(100,251)
Lägsta ränta :
-0,5500(100,265)
Högsta ränta :
-0,5150(100,248)
% of Eq Price Lvl :
57,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
18 625
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,48
Antal bud :
24
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-0,5091(100,116)
Lägsta ränta :
-0,5180(100,118)
Högsta ränta :
-0,5050(100,115)
% of Eq Price Lvl :
69,90