Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-10
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,13
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,14
Antal bud :
10
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,1098(104,646)
Lägsta ränta :
-1,1350(104,745)
Högsta ränta :
-1,0900(104,569)
% of Eq Price Lvl :
10,00