Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 015
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
19
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,4849(114,560)
Lägsta ränta :
-0,5150(114,886)
Högsta ränta :
-0,4800(114,507)
% of Eq Price Lvl :
53,78

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 410
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,82
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,0750(104,554)
Lägsta ränta :
-1,0750(104,554)
Högsta ränta :
-1,0750(104,554)
% of Eq Price Lvl :
100,00