Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007439237
Förfall :
2016-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 830
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,37
Antal bud :
40
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,5516(100,309)
Lägsta ränta :
-0,5780(100,324)
Högsta ränta :
-0,5410(100,303)
% of Eq Price Lvl :
69,64

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007387238
Förfall :
2015-11-18
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
18 805
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
1,50
Antal bud :
44
Antal acc bud :
33
Snittränta :
-0,5198(100,119)
Lägsta ränta :
-0,5630(100,128)
Högsta ränta :
-0,5050(100,115)
% of Eq Price Lvl :
47,00