Försäljning

Auktionsdatum :
2015-12-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 800
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,90
Antal bud :
18
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,1834(114,478)
Lägsta ränta :
-0,1925(114,511)
Högsta ränta :
-0,1810(114,469)
% of Eq Price Lvl :
45,83