Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 452
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,49
Antal bud :
27
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,0327(99,663)
Lägsta ränta :
1,0310(99,680)
Högsta ränta :
1,0329(99,661)
% of Eq Price Lvl :
88,76