Försäljning

Auktionsdatum :
2015-11-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 787
Emitterat institutioner:
4 442
Teckningskvot :
2,36
Antal bud :
25
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,9873(100,131)
Lägsta ränta :
0,9820(100,186)
Högsta ränta :
0,9900(100,103)
% of Eq Price Lvl :
100,00