Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-30
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
3 200
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
1,60
Antal bud :
11
Antal acc bud :
7
Snittränta :
0,0592(125,467)
Lägsta ränta :
0,0570(125,480)
Högsta ränta :
0,0620(125,450)
% of Eq Price Lvl :
27,78