Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 335
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,17
Antal bud :
18
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,3317(121,087)
Lägsta ränta :
0,3300(121,100)
Högsta ränta :
0,3318(121,086)
% of Eq Price Lvl :
95,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-09-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 230
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,12
Antal bud :
27
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,5430(107,647)
Lägsta ränta :
0,5337(107,724)
Högsta ränta :
0,5450(107,630)
% of Eq Price Lvl :
71,74