Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 110
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,22
Antal bud :
19
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,2275(105,344)
Lägsta ränta :
-1,2300(105,354)
Högsta ränta :
-1,2230(105,326)
% of Eq Price Lvl :
33,33