Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
12 486
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,66
Antal bud :
23
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,5209(100,180)
Lägsta ränta :
-0,5510(100,190)
Högsta ränta :
-0,5110(100,176)
% of Eq Price Lvl :
11,80

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007387238
Förfall :
2015-11-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 625
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,16
Antal bud :
44
Antal acc bud :
20
Snittränta :
-0,5193(100,139)
Lägsta ränta :
-0,5350(100,143)
Högsta ränta :
-0,5060(100,135)
% of Eq Price Lvl :
24,17