Försäljning

Auktionsdatum :
2015-08-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
10 950
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
5,48
Antal bud :
27
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,3988(120,813)
Lägsta ränta :
0,3980(120,819)
Högsta ränta :
0,3989(120,812)
% of Eq Price Lvl :
90,00