Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007048152
Förfall :
2015-08-19
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
19 550
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,96
Antal bud :
32
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,3423(100,078)
Lägsta ränta :
-0,3600(100,082)
Högsta ränta :
-0,3260(100,074)
% of Eq Price Lvl :
50,00