Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0007158019
Förfall :
2015-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
21 320
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,84
Antal bud :
56
Antal acc bud :
23
Snittränta :
-0,3630(100,203)
Lägsta ränta :
-0,3780(100,212)
Högsta ränta :
-0,3550(100,199)
% of Eq Price Lvl :
46,67