Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006877585
Förfall :
2015-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 905
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,85
Antal bud :
35
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,2813(100,119)
Lägsta ränta :
-0,3000(100,127)
Högsta ränta :
-0,2675(100,113)
% of Eq Price Lvl :
28,00