Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006877585
Förfall :
2015-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
9 800
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
3,92
Antal bud :
19
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,2748(100,124)
Lägsta ränta :
-0,2800(100,126)
Högsta ränta :
-0,2650(100,119)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006965224
Förfall :
2015-07-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
21 386
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
53
Antal acc bud :
23
Snittränta :
-0,2784(100,077)
Lägsta ränta :
-0,3000(100,083)
Högsta ränta :
-0,2700(100,074)
% of Eq Price Lvl :
25,00