Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 575
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,15
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,7750(108,612)
Lägsta ränta :
-0,7750(108,612)
Högsta ränta :
-0,7750(108,612)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
900
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,80
Antal bud :
10
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-0,9616(104,882)
Lägsta ränta :
-0,9700(104,920)
Högsta ränta :
-0,9510(104,835)
% of Eq Price Lvl :
66,67