Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006758744
Förfall :
2015-05-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 486
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,25
Antal bud :
45
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-0,1412(100,035)
Lägsta ränta :
-0,1500(100,037)
Högsta ränta :
-0,1300(100,032)
% of Eq Price Lvl :
77,82