Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 815
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,96
Antal bud :
30
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-0,1400(100,046)
Lägsta ränta :
-0,1410(100,046)
Högsta ränta :
-0,1340(100,044)
% of Eq Price Lvl :
50,00