Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 770
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,15
Antal bud :
38
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,0530(99,979)
Lägsta ränta :
0,0300(99,988)
Högsta ränta :
0,0730(99,971)
% of Eq Price Lvl :
80,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006594362
Förfall :
2015-04-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 330
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,83
Antal bud :
39
Antal acc bud :
19
Snittränta :
0,0630(99,986)
Lägsta ränta :
0,0400(99,991)
Högsta ränta :
0,0790(99,982)
% of Eq Price Lvl :
94,67