Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006594362
Förfall :
2015-04-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 601
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,26
Antal bud :
61
Antal acc bud :
33
Snittränta :
0,0808(99,979)
Lägsta ränta :
0,0300(99,992)
Högsta ränta :
0,0900(99,976)
% of Eq Price Lvl :
53,70