Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-20
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
6 080
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
1,52
Antal bud :
31
Antal acc bud :
27
Snittränta :
0,9501(100,539)
Lägsta ränta :
0,9250(100,812)
Högsta ränta :
0,9589(100,443)
% of Eq Price Lvl :
42,00