Försäljning

Auktionsdatum :
2015-06-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 500
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,25
Antal bud :
23
Antal acc bud :
15
Snittränta :
0,6940(118,952)
Lägsta ränta :
0,6837(119,029)
Högsta ränta :
0,7030(118,884)
% of Eq Price Lvl :
90,00