Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 400
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,20
Antal bud :
28
Antal acc bud :
19
Snittränta :
0,7168(117,167)
Lägsta ränta :
0,7000(117,345)
Högsta ränta :
0,7250(117,081)
% of Eq Price Lvl :
16,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 069
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,03
Antal bud :
15
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,4559(121,113)
Lägsta ränta :
0,4550(121,120)
Högsta ränta :
0,4590(121,089)
% of Eq Price Lvl :
43,10