Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
7 250
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
1,81
Antal bud :
26
Antal acc bud :
19
Snittränta :
0,3045(121,698)
Lägsta ränta :
0,2890(121,870)
Högsta ränta :
0,3139(121,594)
% of Eq Price Lvl :
19,29