Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 930
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,97
Antal bud :
23
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,1747(123,698)
Lägsta ränta :
0,1690(123,744)
Högsta ränta :
0,1750(123,696)
% of Eq Price Lvl :
72,55