Försäljning

Auktionsdatum :
2015-03-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
4 130
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
2,07
Antal bud :
15
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,4509(121,601)
Lägsta ränta :
0,4473(121,630)
Högsta ränta :
0,4539(121,577)
% of Eq Price Lvl :
45,71