Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 686
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,74
Antal bud :
25
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,9978(100,022)
Lägsta ränta :
0,9970(100,031)
Högsta ränta :
0,9990(100,010)
% of Eq Price Lvl :
34,36

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-05-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 179
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :