Försäljning

Auktionsdatum :
2015-01-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 750
Total budvolym :
3 150
Emitterat institutioner:
1 750
Teckningskvot :
1,80
Antal bud :
21
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,8050(116,722)
Lägsta ränta :
0,8015(116,760)
Högsta ränta :
0,8100(116,668)
% of Eq Price Lvl :
47,14