Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-05
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
5 930
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
5,93
Antal bud :
40
Antal acc bud :
8
Snittränta :
-0,6891(103,618)
Lägsta ränta :
-0,6960(103,649)
Högsta ränta :
-0,6850(103,600)
% of Eq Price Lvl :
20,00