Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 020
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,04
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,2100(123,115)
Lägsta ränta :
-1,2100(123,115)
Högsta ränta :
-1,2100(123,115)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-04-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 900
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,80
Antal bud :
12
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-1,4650(106,307)
Lägsta ränta :
-1,4650(106,307)
Högsta ränta :
-1,4650(106,307)
% of Eq Price Lvl :
100,00