Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3107
ISINkod :
SE0003524669
Kupong % :
0,500
Förfall :
2017-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 652
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2015-02-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 003
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,50
Antal bud :
39
Antal acc bud :
1
Snittränta :
-0,7380(103,844)
Lägsta ränta :
-0,7380(103,844)
Högsta ränta :
-0,7380(103,844)
% of Eq Price Lvl :
100,00