Försäljning

Auktionsdatum :
2014-12-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006510293
Förfall :
2015-06-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
7 510
Emitterat institutioner:
5 910
Teckningskvot :
0,75
Antal bud :
44
Antal acc bud :
42
Snittränta :
0,0766(99,962)
Lägsta ränta :
0,0300(99,985)
Högsta ränta :
0,0900(99,955)
% of Eq Price Lvl :
100,00