Försäljning

Auktionsdatum :
2014-12-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0006260220
Förfall :
2015-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
2 884
Emitterat institutioner:
1 984
Teckningskvot :
0,58
Antal bud :
15
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,0741(99,982)
Lägsta ränta :
0,0500(99,988)
Högsta ränta :
0,0900(99,978)
% of Eq Price Lvl :
100,00