Försäljning

Auktionsdatum :
2014-12-04
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
925
Emitterat institutioner:
800
Teckningskvot :
0,93
Antal bud :
23
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,1975(112,583)
Lägsta ränta :
-0,2250(112,895)
Högsta ränta :
-0,1690(112,261)
% of Eq Price Lvl :
100,00