Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-26
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 871
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,96
Antal bud :
45
Antal acc bud :
21
Snittränta :
1,0354(114,440)
Lägsta ränta :
1,0310(114,487)
Högsta ränta :
1,0380(114,412)
% of Eq Price Lvl :
25,88