Försäljning

Auktionsdatum :
2014-11-20
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 005
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,01
Antal bud :
44
Antal acc bud :
14
Snittränta :
-0,2847(113,570)
Lägsta ränta :
-0,2990(113,734)
Högsta ränta :
-0,2810(113,528)
% of Eq Price Lvl :
45,00